Карта сайту

Грунт

29.11.2016

Грунти Харківщини різноманітні. Переважають потужні українські чорноземи і сірі опідзолені лісові грунти. Чорноземи, що утворилися на лісах різного механічного складу,  вар’їруються від  піщаних і крупнистопилюватих легких суглинків до важкосуглинистих і навіть глинистих.

Потужність грунтового покрову як правило 110-120 см. Зверху до глибини 40-50 см розташовується гумусовий горизонт з кількістю гумусу до 8%.

Найбільші масиви сірих опідзолених грунтів прилягають до дренованих балок і ярів, зазвичай до правих берегів річок. На лісових терасах річок зустрічаються солонцюваті чорноземи і навіть солончаки.

Землі Харківщини здавна славилися родючістю, колись тут процвітали виноградарство, розведення шовковиці, садівництво і землеробство. Широко використовуються вони і тепер: для садівництва і для вирощування прекрасних сортів твердої пшениці, для бурякових плантацій та соняшника, для овочевих культур. Корисні копалини – природний газ, будівельні матеріали, кам'яне і буре вугілля.