Карта сайту

Оцінка ефективності цінової політики підприємств торгівлі

25.04.2017

Назва методики. Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності цінової політики підприємств торгівлі.

Сутність методики. Методичні рекомендації передбачає логічну послідовність процесу оцінки (формування системи показників відповідно до цільових орієнтирів (прибуток, споживач, конкурент); підготовку інформаційної бази; оцінку параметрів і ефективності цінової політики; інтерпретацію результатів), технологію якісної і кількісної (що дозволяє отримати комплексну характеристику ефективності) і використання інтегрального показника для визначення рейтингу підприємства в конкурентній групі.

Результати застосування. Використання методичних рекомендацій дозволяє визначити рівень ефективності, виявити проблемні місця і прийняти обгрунтовані рішення щодо коригування цінової політики.

Галузь застосування: Підприємства роздрібної торгівлі.

Сфера застосування: Цінова політика підприємства.