Карта сайту

Використання матричного методу оцінки інвестиційних ресурсів підприємства роздрібної торгівлі

28.02.2017

Назва методики. Методичні рекомендації щодо використання матричного методу оцінки інвестиційних ресурсів підприємства роздрібної торгівлі.

Сутність методики. Методичні рекомендації передбачають логічну послідовність процесу застосування матричного методу оцінки внутрішнього інвестиційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі, який базується на застосуванні утворених коефіцієнтами достатності та перспективності матриць.

Результати застосування. Застосування методичних рекомендацій забезпечує розробку і прийняття управлінських рішень щодо визначення відповідності розвитку внутрішнього інвестиційного потенціалу до забезпечення потреб простого або розширеного відтворення підприємства роздрібної торгівлі.

Область застосування: Підприємства роздрібної торгівлі.

Сфера застосування: Інвестиційна політика підприємства.