Карта сайту

SWOT

29.11.2016

Харків. SWOT

СИЛЬНІ СТОРОНИ

 • м. Харків – мегаполіс державного значення, який є висококонцентрованим і містким ринком збуту для місцевих товаровиробників;
 • вигідне географічне положення - через область проходять стратегічні транспортні магістралі, Харків – головний вузловий центр залізничного сполучення Східної України;
 • наявність нового міжнародного аеропорту;
 • наявність багатих газових, інших родовищ і ресурсів в області;
 • сильна науково-дослідницька база;
 • розвинена освітня сфера;
 • диверсифікована економіка міста;
 • багатогалузева структура промисловості;
 • наявність найбільшого промислово-речового ринку в Східній Європі;
 • наявність вільних виробничих, складських та торгових площ;
 • наявність кваліфікованої і дешевої робочої сили;
 • розвинена соціальна інфраструктура міста;
 • розвинена спортивно-оздоровча інфраструктура міста;
 • сприятливий імідж міста;
 • наявність міст-побратимів і успішних зовнішніх ділових відносин;
 • потужний туристичний потенціал;
 • достатня кількість фінансово-кредитних організацій;
 • наявний позитивний досвід роботи з великими іноземними інвесторами;
 • повна прозорість дозвільно-погоджувальних процедур на базі Центру надання адміністративних послуг м. Харкова;
 • ефективне міжсекторне співробітництво (бізнес - влада - суспільство).

СЛАБКІ СТОРОНИ

 • недостатній рівень залучення інвестицій;
 • недостатня інтенсивність оновлення основних фондів підприємств всіх видів діяльності;
 • недостатня розвиненість малого і середнього бізнесу в сфері матеріального виробництва;
 • застаріла інженерна інфраструктура;
 • низький рівень інноваційної активності підприємств міста;
 • низька оплата праці, що сприяє міграційним процесам кваліфікованих кадрів;
 • слабкий ланцюжок держзамовлень і коопераційних зв'язків з великими підприємствами;
 • недостатнє використання переваг природно-ресурсного потенціалу та транспортно-географічного положення території Харківської області;
 • невисокий в цілому рівень якості життя населення;
 • обмеженість коштів на підтримку наукових досліджень та інновацій;
 • слаборозвинена логістична інфраструктура;
 • негативна демографічна ситуація.

МОЖЛИВОСТІ

 • доступ до ринків інших країн, завдяки вдалому розташуванню в центрі дорожньо-транспортної інфраструктури;
 • забезпечення пріоритетності вкладення обмежених бюджетних ресурсів в прибуткові і стратегічно перспективні проекти;
 • швидке впровадження інноваційних науково-технічних розробок;
 • залучення зовнішніх ресурсів на реконструкцію ЖКГ;
 • вступ України до СОТ, ЄС та інші міжнародні організації;
 • розширення ринків на Схід і Захід;
 • прийняття прогресивних змін до законодавства України, зокрема Бюджетного, Податкового, Митного і Земельного кодексу та інших законодавчих актів у сфері підприємницької діяльності, землекористування та містобудування;
 • розробка стратегії розвитку на національному, регіональному та місцевому рівні в системі повної вертикальної інтеграції;
 • децентралізація управління;
 • розробка і впровадження діючих стратегій розвитку і залучення інвестицій на національному, регіональному та місцевому рівні;
 • будівництво нових сучасних транспортних магістралей;
 • стабілізація політичної ситуації в країні;
 • стабільність національної валюти;
 • зростання позитивного іміджу держави;
 • сприятливе географічне розташування міста для розвитку транскордонного співробітництва;
 • наявність в промисловому комплексі вільних виробничих площ;
 • пожвавлення процесу залучення інвестицій;
 • можливі позитивні зміни в законодавстві, скорочення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, скорочення кількості необхідних дозволів для початку бізнесу, оптимізація контролюючих органів.

ЗАГРОЗИ

 • економіка міста орієнтована на обмежену кількість великих промислових підприємств;
 • недостатньо інтенсивне використання вигідного геополітичного розташування;
 • обмеженість коштів на підтримку наукових досліджень та інновацій;
 • негативна демографічна ситуація;
 • недосконалість законодавства;
 • відтік кваліфікованих кадрів в області IT технологій і інженерних професій;
 • нестабільність та недосконалість регуляторного поля;
 • адміністративні перепони;
 • нестабільність ринку енергоносіїв;
 • нерозвиненість механізмів і інституцій венчурного фінансування;
 • конкуренція великих корпорацій.