Карта сайту

Комплексна оцінка і прогнозування ризику підприємств торгівлі

11.04.2017

Назва методики. Методичні рекомендації по комплексній оцінці і прогнозуванню ризику підприємств торгівлі

Сутність методики. Дана методика призначена для комплексного дослідження і прогнозування ризику підприємств торгівлі, викликаного операційної та фінансової складовими діяльності. Це забезпечується застосуванням технології комплексного дослідження і моделювання операційно-фінансового левериджу (Operating Financial Leverage  OFL) і його елементів: «операційного левериджу» (Operating Leverage  OL) і фінансового левериджу (Financial Leverage  FL).

Результати застосування. Отримані фактичні і прогнозні значення елементів операційного і фінансового левериджу мають таке застосування:

  • можливість проаналізувати показники, які формують ефекти операційного і фінансового левериджу, оцінити характер їх прояву в звітному періоді і в майбутньому, виявити ланцюжки небажаного розвитку подій і прийняти рішення про їх корекції;
  • можливість простежити логічні зв'язки між проміжними показниками і подальшими заключними і узагальнюючими розрахунками ефектів операційного, фінансового левериджу та сполученого ефекту операційного і фінансового левериджу.
  • використовуються в якості бази порівняння із заданим рівнем прийнятного ризику.

Галузь застосування: Підприємства роздрібної торгівлі

Сфера застосування: Управління ризиками підприємства