Карта сайту

Немишлянський район

30.11.2016

Немишлянський район розташований в східній частині міста Харкова.

Район утворений 12 квітня 1973 року. Займає площу в 33,4 кв.км, що становить 10,9% загальної території м.Харкова. Межує з Індустріальним, Слобідським і Салтівським районами.

Населення – 140,9 тис. осіб (9,8% населення міста Харкова). Густота населення – 4713 чол./на кв.км.

Виробничий потенціал району

Найбільш значущі промислові підприємства району

Назва підприємства

Юридична адреса і телефон

Вид діяльності

ВАТ «Турбоатом»

61037, м. Харків,
пр. Героїв Харкова, 199,
Тел. 349-22-92

Виробництво двигунів і турбін, дослідження і розробки в галузі природничих та технічних наук, монтаж машин та устаткування загального призначення

ПАТ «Завод «Південкабель»

61099, м. Харків,
вул. Автогенна, 7,
Тел. 728-12-48, 94-68-30

Виробництво ізольованого проводу та кабелю, призначених для експлуатації на об'єктах високої відповідальності

ТОВ «Салтівський м'ясокомбінат»

61176, м. Харків,
вул. Краснодарська, 171-Б,
Тел. 711-85-15

Виробництво ковбасних виробів

ПрАТ «Хладопром»

61158, м. Харків,
вул. Хабарова, 1,
Тел. 754-44-40

Виробництво морозива.

У 2019 році промисловими підприємствами району реалізовано продукції на суму 10443141,1 тис.грн. Питома вага реалізованої промислової продукції району в загальному обсязі реалізованої промислової продукції міста Харкова – 12,8%.

Торгівля та побутове обслуговування

На території району функціонує: 798 магазинів продовольчого і непродовольчого призначення, 20 супермаркетів, 295 підприємств, що надають побутові послуги населенню, 148 підприємств ресторанного господарства.

Науковий потенціал

В районі функціонують 8 наукових і проектних установ, більшість з них відомі не тільки в Україні, а й за її межами.

Стабільно працюють такі підприємства, як «Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Української академії аграрних наук», «Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України», «Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії», «Харківська медична академія післядипломної освіти» та інші установи.