Карта сайту

Оцінка інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі

20.02.2017

Назва методики. Методичні рекомендації щодо оцінки інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі.

Сутність методики. Методичні рекомендації передбачають логічну послідовність процесу оцінювання розвитку внутрішнього інвестиційного потенціалу (інвестиційної потужності) підприємства роздрібної торгівлі, який ґрунтується на зіставленні значення показника доходу на вкладений капітал конкретного підприємства з середньогалузевим і/або з родинними видами бізнесу його значеннями.

Результати застосування. Застосування методичних рекомендацій забезпечує розробку і прийняття управлінських рішень щодо доцільності простого і/або розширеного відтворення підприємства роздрібної торгівлі по основних підсистем та складових інвестиційного потенціалу.

Галузь застосування: Підприємства роздрібної торгівлі.