Карта сайту

Роз'яснення по медогляду у воєнний час

22.03.2023

До уваги суб’єктів підприємницької діяльності!

За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області під час воєнного стану порядок проходження обов’язкових медичних оглядів не змінюється. Відповідно до вимог чинного законодавства про охорону здоров’я громадяни України зобов’язані піклуватись про своє здоров’я та у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди. Держава ставить за обов’язок, у визначених законодавством випадках, проходити працівникам окремих професій медичні огляди.

На виконання статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статті 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001р. № 559 затверджено Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, а також Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам та відповідно до Переліку виділяють 28 виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам.

Обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди мають проходити працівники підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь та інші. Повний перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких мають проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди, затверджений вищезазначеною постановою Кабінету міністрів України.

Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи відповідальні за організацію і своєчасність проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів і допущення їх до роботи без наявності необхідного медичного висновку.

Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов'язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи відсторонюються і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

У зв’язку з вищевикладеним, суб’єкту господарювання необхідно сформувати списки працівників на проходження періодичних медичних оглядів у 2023 році для їх розгляду та погодження у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

Супровідний лист разом із списками потрібно направляти на ім’я начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області (пр. Науки, 40, 6 поверх або на електронну адресу gudpss@kh-consumer.gov.ua). 

В списках повинні бути зазначені ПІБ, посада працівника, фактичні дати проходження медичних оглядів працівників в 2022 році та дати планового медичного огляду працівника в 2023 році.