Карта сайту

Євроінтеграція: можливості та перспективи розвитку підприємницької діяльності

31.05.2018

29.05.2018 Департаментом адміністративних послуг та споживчого ринку ХМР спільно з науково-дослідним центром ХДУХТ «Економічні проблеми розвитку підприємництва в Україні» під егідою Академії економічних наук України в межах реалізації Програми підтримки розвитку підприємництва у м.Харкові на 2018-2022 роки було проведено круглий стіл на тему «Євроінтеграція: можливості та перспективи розвитку підприємницької діяльності». 

Учасники круглого столу обговорили проблеми та перспективи розвитку підприємницької діяльності в умовах євроінтеграційного спрямування економіки України.  

Визначили низку негативних факторів для ведення бізнесу, а саме: корупцію, політичну нестабільність, інфляцію, неефективну державну бюрократію, регулювання валютного ринку, невідповідну якість інфраструктури, ускладнений доступ до фінансів, складність податкового законодавства, високі податкові ставки, обмежувальне регулювання ринку праці, недостатню здатність до інновацій, злочинність та крадіжки, погану етику робочої сили, низьку якість охорони здоров’я та недостатню освіченість працівників.  

Учасниками круглого столу особливу увагу було приділено обговоренню європейського досвіду підтримки та стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва. Це і покращення економічного середовища шляхом дерегуляції і лібералізації діяльності суб’єктів МСБ, розширення приватизації, реформування податкової системи і законодавства про конкуренцію, розробка цільових програм і більш досконалі схеми фінансування, а іноді й субсидіювання, дотаційні позики або податкові пільги.  

Окремим дискусійним питанням круглого столу щодо розвитку підприємництва в м.Харкові стало налагодження плідної співпраці між владою, бізнесом і наукою. Представники Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради, професорсько-викладацький склад ХДУХТ, фахівці-практики, науковці, аспіранти та студенти одностайно погодились з тим, що пріоритетними напрямками для місцевих органів самоврядування мають стати стимулювання інноваційної активності підприємницького сектору, формування сприятливого нормативно-правового середовища та інноваційно-інвестиційного клімату, впровадження європейських підходів до розвитку малого та середнього бізнесу в Україні із паралельним формуванням інституційної системи її забезпечення.