Карта сайта

О Департаменте

Руководство Департамента

Директор Департамента административных услуг и потребительского рынка

Китайгородская Виктория Владимировна

График личного приема

2-я пятница месяца
4-я пятница месяца

10-00 – 12-00
14-00 – 16-00

ул. Чернышевская, 26
каб. №2 (2 этаж)
Тел. 725-29-21
dpsr@citynet.kharkov.ua

Заместитель директора департамента – начальник Управления потребительского рынка

Кондратенко Оксана Владимировна

График личного приема

1-я пятница месяца
3-я пятница месяца

14-00 – 16-00
10-00 – 12-00

ул. Чернышевская, 26
каб. №12 (2 этаж)
Тел. 725-20-66

Заместитель директора департамента – начальник Управления административных услуг

Юрьева Ирина Владимировна

График личного приема

1-я пятница месяца
3-я пятница месяца

10-00 – 12-00
14-00 – 16-00

Гимназическая Набережная, 26
каб. №12 (2 этаж)
Тел. 760-70-42

Cтруктура Департамента

1.1. Аппарат Департамента:
1.1.1. Отдел бухгалтерского учета и экономического анализа.
1.1.2. Отдел работы с персоналом.
1.1.3. Отдел организационной работы и контроля.
1.1.4. Отдел хозяйственного обеспечения.
 
1.2. Управление потребительского рынка:
1.2.1. Отдел организации рыночно-ярмарочных мероприятий.
1.2.2. Отдел торговли.
1.2.3. Отдел  ресторанного хозяйства и сервиса.
 
1.3. Управление административных услуг:
1.3.1. Отдел информационной работы и контроля.
1.3.2. Отдел аналитического и технологического обеспечения.
1.3.3. Центральный отдел административных услуг.
1.3.4. Региональный отдел административных услуг.
1.3.5. Отдел административных услуг в сфере недвижимости.
1.3.6. Отдел административных услуг Шевченковского района.
1.3.7. Отдел административных услуг Новобаварского района.
1.3.8. Отдел административных услуг Киевского района.
1.3.9. Отдел административных услуг Слободского района.
1.3.10. Отдел административных услуг Холодногорского района.
1.3.11. Отдел административных услуг Салтовского района.
1.3.12. Отдел административных услуг Индустриального района.
1.3.13. Отдел административных услуг Немышлянского района.
1.3.14. Отдел административных услуг Основянского района.
 
1.4. Управление по вопросам предпринимательства и регуляторной политики:
1.4.1. Отдел развития предпринимательства.
1.4.2. Отдел по вопросам осуществления государственной регуляторной политики.


 

№ п/п

Название подразделения

Номер телефона

  1.  

Приемная

725 29 21

  1.  

Отдел ресторанного хозяйства и сервиса

725 29 12,
725 29 13

  1.  

Отдел торговли

725 29 05,
725 29 06

  1.  

Отдел бухгалтерского учета и экономического анализа

760 70 45,
760 70 46,
760 70 47

  1.  

Отдел по работе с персоналом

760 70 43

  1.  

Отдел развития предпринимательства

725 29 30,
725 20 65

  1.  

Отдел организационной работы и контроля

725 29 24

  1.  

Отдел публичных закупок

725 29 27

  1.  

Отдел организации рыночно-ярмарочных мероприятий

725 29 16,
725 29 19

  1.  

Отдел по вопросам осуществления регуляторной политики

725 29 00


Додаток 20
до рішення 1 сесії Харківської міської ради
8 скликання «Про затвердження положень
виконавчих органів Харківської міської ради
8 скликання» від 09.12.2020 № 7/20
в редакції рішення 18 сесії Харківської міської ради
                                                                                       8 скликання від 18.08.2023 № 418/23


ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі - Департамент) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який утворюється Харківською міською радою.
1.2. Департамент у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний Харківській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови.
1.3. Департамент є правонаступником Департаменту підприємництва та споживчого ринку Харківської міської ради, Управління підприємництва та споживчого ринку Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради.
1.4. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

2. Юридичний статус та майно Департаменту

2.1. Департамент є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України та установах банків відповідно до чинного законодавства України, має печатку із зображенням Державного Герба України та власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.
2.2. Департамент у межах своїх повноважень має право укладати від свого імені угоди, договори і контракти з юридичними та фізичними особами, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах усіх інстанцій.
2.3. Майно Департаменту належить йому на праві оперативного управління. Департамент володіє та користується майном, що є в його управлінні.
Адміністратори Департаменту забезпечуються фірмовим одягом та знаками розрізнення, опис та перелік яких затверджується рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.
Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.
2.4. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади. Граничну чисельність працівників Департаменту визначає міський голова. Кошторис та штатний розпис Департаменту затверджується в установленому порядку.
2.5. У судах від імені Департаменту в порядку самопредставницгва діють працівники Юридичного департаменту Харківської міської ради без додаткового доручення з усіма правами, передбаченими чинним законодавством, у тому числі з правом підписувати документи, пов’язані з розглядом справи в суді, засвідчувати копії.
2.6. Юридична адреса Департаменту: вул. Чернишевська, 26, м. Харків, 61002.

3.Основні завдання Департаменту

3.1. Метою діяльності Департаменту є забезпечення реалізації прав фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг, підприємництва та споживчого ринку, реалізація регуляторної політики.
3.2. Основними завданнями Департаменту є:
3.2.1. Створення доступних та зручних умов суб’єктам звернень для надання адміністративних послуг, спрощення процедури отримання адміністративних послуг, запобігання посередницьких послуг та додержання рівності прав суб’єктів: звернень під час надання адміністративних послуг, підвищення їх якості.
3.2.2. Забезпечення реалізації державної політики щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
3.2.3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері споживчого ринку та захисту прав споживачів.
3.2.4. Створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів господарювання.
3.2.5. Сприяння розвитку та підтримці підприємницької діяльності, економічної конкуренції, створення умов для розвитку виробництва, ринкових відносин, залучення інвестицій у розвиток міста Харкова.
3.2.6. Упровадження державної регуляторної політики, спрямованої на вдосконалення правового регулювання господарських та адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання.
3.2.7. Департамент при виконанні покладених на нього повноважень взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями.

4. Повноваження Департаменту

4.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
4.1.1. Організовує роботу Центру надання адміністративних послуг міста Харкова (далі - ЦНАП).
4.1.2. Уживає заходи щодо вдосконалення роботи ЦНАП. Забезпечує взаємодію з представниками дозвільних органів, підприємств, установ та організацій, які надають адміністративні послуги, та залучає їх до роботи ЦНАП.
4.1.3. Упроваджує спрощені процедури отримання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, створення доступних та зручних умов для надання суб’єктам звернень адміністративних послуг.
4.1.4. Надає суб’єктам звернень консультації та інформацію про адміністративні послуги, порядок їх отримання, перелік необхідних документів.
4.1.5. Здійснює прийом і реєстрацію звернень фізичних і юридичних осіб щодо надання адміністративних послуг та передає їх в установленому порядку суб’єкту надання адміністративних послуг для подальшого юридичного оформлення.
4.1.6. Здійснює контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.
4.1.7. Видає в установленому порядку через ЦНАП документи дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.
4.1.8. Визначає пріоритетні напрямки підтримки та розвитку підприємництва в місті Харкові.
4.1.9. Здійснює аналіз економічної діяльності суб’єктів підприємництва та підприємств різних форм власності з метою розвитку підприємництва.
4.1.10. Сприяє створенню нових суб’єктів господарювання, додаткових робочих місць, зменшенню безробіття.
4.1.11. Бере участь у формуванні конкурентного ринкового середовища та розвитку ринкової інфраструктури.
4.1.12. Сприяє створенню недержавних структур з підтримки малого підприємництва, проводить роботу з громадськими організаціями, регіональними спілками, асоціаціями підприємців тощо.
4.1.13. Розробляє та здійснює реалізацію пропозицій, програм, заходів відповідно до компетенції Департаменту із залученням на договірній основі підприємств, організацій, інститутів та інших установ усіх видів господарської діяльності.
4.1.14. Організовує підготовку навчання кадрів для малого та середнього підприємництва.
4.1.15. Забезпечує організацію роботи Ради з питань промислової політики при Харківському міському голові та Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, зовнішньоекономічної діяльності та залучення інвестицій при Харківському міському голові.
4.1.16. Бере участь у розробці та реалізації програм соціально- економічного розвитку міста, підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм, у підготовці звітів про хід і результати їх виконання.
4.1.17. Готує пропозиції щодо вдосконалення системи інформаційно- правового обслуговування малого та середнього підприємництва.
4.1.18. Забезпечує роботу з відповідними державними органами щодо отримання та обробки інформаційних матеріалів та статистичних даних з питань, які належать до компетенції Департаменту.
4.1.19. Сприяє насиченню споживчого ринку міста, розширенню товарного асортименту високоякісних товарів за рахунок оптимального використання місцевих товарно-сировинних та матеріально-технічних ресурсів, додатковому залученню можливостей інших регіонів країни та закордонних партнерів.
4.1.20. Здійснює контроль за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, ринками та торговельними майданчиками, спрямованого на задоволення попиту населення міста, захист соціальних інтересів малозабезпечених верств населення, пільгового контингенту, обслуговування учнів, студентів.
4.1.21. Координує організацію роботи з розміщення об’єктів сезонної торгівлі.
4.1.22. Сприяє здійсненню взаємовигідних зв’язків із виробниками товарів народного споживання та сільськогосподарської продукції для задоволення потреб населення в товарах народного споживання.
4.1.23. Веде загальний облік та базу даних (реєстр) суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються торговельною, торговельно- виробничою діяльністю, наданням побутових послуг населенню, виробництвом і переробкою харчової продукції в мініцехах, утримують ринки та торговельні майданчики незалежно від форм власності шляхом проведення анкетування та оформлення картки обліку.
4.1.24. Сприяє організації міжрегіональних ярмарків, виставок-продажів вітчизняних виробників, укладенню міжрегіональних угод, розвитку всіх форм торгівлі.
4.1.25. Організовує проведення міських виставок, ярмарків, конкурсів, конференцій, семінарів з питань, які належать до компетенції Департаменту.
4.1.26. Проводить моніторинг цін на основні види продукції на споживчому ринку міста, вносить у встановленому порядку пропозиції щодо їх зміни.
4.1.27. Сприяє підвищенню культури обслуговування населення, ефективності та якості роботи підприємств торгівлі та послуг, удосконаленню організації обслуговування, упровадженню нових форм.
4.1.28. Установлює за погодженням з власниками та з урахуванням пропозицій адміністрацій районів Харківської міської ради зручний для населення режим роботи розташованих на території міста Харкова підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування незалежно від форм власності.
4.1.29. Видає відповідно до законодавства документи на розміщення об’єктів споживчого ринку. Приймає рішення про анулювання або тимчасове призупинення їх дії в разі порушення екологічних, санітарних правил, правил торговельного та побутового обслуговування населення, інших умов законодавства України.
4.1.30. Координує діяльність, здійснює контроль за роботою ринків та торговельних майданчиків міста розробляє та забезпечує реалізацію заходів із впорядкування їх діяльності та перетворення на сучасні торговельні комплекси.
4.1.31. Сприяє організації роботи з обслуговування малозабезпечених громадян соціально необхідними побутовими послугами, у тому числі користування лазнями, пральнями, перукарнями, майстернями з ремонту одягу, взуття, побутової техніки, на умовах благодійності.
4.1.32. Бере участь у погодженні розташування об’єктів торгівлі, дрібнороздрібної мережі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення, ринків та торговельних майданчиків усіх форм власності, у розгляді питань перепрофілювання об’єктів споживчого ринку, землекористування та використання об’єктів нерухомості.
4.1.33. Організовує виконання повноважень органів місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про бджільництво» та іншими нормативно-правовими актами у сфері бджільництва.
4.1.34. Сприяє створенню можливостей для організації доступу до об’єктів споживчого ринку та підприємництва для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
4.1.35. Надає пропозиції щодо створення, ліквідації комунальних підприємств, укладання контрактів з керівниками комунальних підприємств, які функціонально підпорядковані Департаменту.
4.1.36. Забезпечує взаємодію Департаменту з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності Харківської міської територіальної громади, на засадах їх функціональної підпорядкованості Департаменту згідно з рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету про функціональне закріплення комунальних унітарних підприємств.
4.1.37. Здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, які перебувають у комунальній власності Харківської міської територіальної громади та функціонально підпорядковані Департаменту, заслуховує звіти про роботу цих підприємств.
4.1.38. Здійснює підготовку пропозицій щодо стимулювання діяльності промислових підприємств.
4.1.39. Сприяє розробці програм та бізнес-планів підприємств та установ міста.
4.1.40. Сприяє презентації ділових можливостей підприємств різних форм власності на форумах, конференціях, виставках-презентаціях тощо з метою розширення економічного потенціалу підприємств.
4.1.41. Здійснює підготовку пропозицій з питань погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників державних підприємств міста.
4.1.42. Бере участь у розробленні, організації виконання та реалізації міської програми у сфері цивільного захисту.
4.1.43. Бере участь у розробленні, забезпеченні та виконанні планів заходів у сфері цивільного захисту населення.
4.1.44. Бере участь у плануванні, підготовці та проведенні евакуації населення, культурних і матеріальних цінностей, здійсненні їх розміщення та життєзабезпечення населення в разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації, пожежі, іншої небезпечної події.
Бере участь в організації та забезпеченні життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій.
4.1.45. Забезпечує стале функціонування підприємств (установ, організацій тощо), що перебувають в управлінні Департаменту, в умовах надзвичайних ситуацій та в особливий період. Організовує, планує та контролює виконання заходів цивільного захисту цими підприємствами (установами, організаціями тощо), у тому числі реалізацію вимог техногенної та пожежної безпеки.
4.1.46. Організовує виконання вимог законодавства щодо визначення потреби, створення, використання, утримання, реконструкції та ведення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту, наявних на балансі підприємств (установ, організацій тощо), що перебувають в управлінні Департаменту.
Здійснює контроль за станом утримання зазначених захисних споруд, готовності їх до використання за призначенням та підтримкою в належному технічному стані, у тому числі шляхом планування та організації робіт з їх дообладнання, проведення їх технічної інвентаризації тощо, а також цілодобовим та безперешкодним доступом до них.
Надає пропозиції щодо виключення у визначеному законодавством порядку окремих споруд з фонду захисних споруд цивільного захисту, а також щодо подальшого використання захисних споруд цивільного захисту в разі банкрутства (ліквідації) підпорядкованого підприємства (установи, організації тощо), на балансі якого перебуває така споруда.
4.1.47. Забезпечує відповідно до вимог законодавства навчання з питань цивільного захисту підпорядкованих посадових осіб із числа керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів цивільного захисту.
4.1.48. Здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів у сфері споживчого ринку.
4.1.49. Надає методичну, консультаційну та організаційну допомогу підприємствам торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення з питань, які належать до компетенції Департаменту. Сприяє вивченню нормативно-технічних вимог, правил торгівлі, роботи підприємств ресторанного господарства побутового обслуговування населення суб’єктами підприємництва усіх форм власності.
4.1.50. Здійснює контроль за дотриманням правил благоустрою підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, утриманням у належному стані елементів благоустрою та територій, прилеглих до таких підприємств.
4.1.51. Складає протоколи про адміністративні правопорушення згідно із чинним законодавством України.
4.1.52. Бере участь у плануванні діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови.
4.1.53. Розглядає проекти нормативно-правових актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови або інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють або скасовують норми права, та надає висновки щодо необхідності проходження відповідної процедури, передбаченої для регуляторних актів.
4.1.54. Надає висновки щодо відповідності проектів нормативно-правових актів та інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють або скасовують норми права зокрема проектів регуляторних актів та відповідних аналізів регуляторного впливу, вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
4.1.55. Проводить експертну оцінку нормативно-правових актів і проектів нормативно-правових актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, які регулюють господарські та адміністративні відносини.
4.1.56. Вносить пропозиції про перегляд, внесення змін, скасування або зупинення дії регуляторних актів, які суперечать принципам регуляторної політики у сфері адміністративно-господарської діяльності або прийняті з порушенням встановлених законодавством вимог.
4.1.57. Сприяє забезпеченню створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель товарів, робіт та послуг шляхом організації, проведення закупівель за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади та інших бюджетів.
4.1.58. Готує проекти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції Департаменту.
4.1.59. Координує та організовує поточну роботу із загальноміських питань відповідних галузевих підрозділів адміністрацій районів Харківської міської ради.
4.1.60. Розглядає звернення громадян та юридичних осіб з питань, які належать до компетенції Департаменту.
4.1.61. Здійснює інші покладені на Департамент повноваження згідно із чинним законодавством України.
4.2. Департамент має право:
4.2.1. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Харківської міської ради, органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій різних форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
4.2.2. Брати участь у семінарах, конференціях і виставках з питань, що належать до його компетенції.
4.2.3. Залучати за погодженням з їх керівниками спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ і організацій, громадських об’єднань для розгляду питань, що належать до його компетенції.
4.2.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
4.2.5. Брати участь у пленарних засіданнях сесій Харківської міської ради, засіданнях постійних комісій Харківської міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених Харківською міською радою, її виконавчими органами, міським головою.
4.2.6. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення роботи Харківської міської ради у відповідній сфері.

5. Структура Департаменту

5.1. Структура Департаменту затверджується міським головою.
5.2. До складу Департаменту входять:
5.2.1. Апарат Департаменту.
5.2.2. Управління споживчого ринку.
5.2.3. Управління адміністративних послуг.
5.2.4. Управління з питань підприємництва та регуляторної політики.
5.3. Діяльність управлінь регламентується положеннями, які затверджуються Харківською міською радою. Положення про інші структурні підрозділи Департаменту затверджуються директором Департаменту.
5.4. Працівники Департаменту призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови.
5.5. Права, обов’язки та відповідальність працівників Департаменту визначені в положеннях про структурні підрозділи Департаменту та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

6. Керівництво Департаменту

6.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.
6.2. Особа, яка призначається на посаду директора Департаменту, повинна мати вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільно володіти державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
6.3. Директор Департаменту:
6.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.
6.3.2. Забезпечує виконання покладених на Департамент завдань, несе персональну відповідальність за їх виконання.
6.3.3. Вносить пропозиції щодо структури та штатного розпису Департаменту.
6.3.4. Є розпорядником бюджетних та інших коштів, що в установленому порядку передані Департаменту.
6.3.5. Затверджує положення про структурні підрозділи Апарату Департаменту, управлінь та посадові інструкції працівників Департаменту.
6.3.6. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.
6.3.7. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту та роботою ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАП.
6.3.8. Організовує підготовку проектів рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції Департаменту.
6.3.9. Планує роботу Департаменту, забезпечує виконання перспективних та поточних планів роботи Департаменту.
6.3.10. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності Департаменту.
6.3.11. Надає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переведення працівників Департаменту, своєчасного заміщення вакантних посад, заохочення та застосування заходів дисциплінарного стягнення, пріоритетних напрямів підвищення професійного розвитку працівників Департаменту.
6.3.12. Забезпечує роботу з ведення діловодства та контролю в Департаменті.
6.3.13. Контролює стан дотримання трудової та виконавської дисципліни в Департаменті.
6.3.14. Діє без довіреності від імені Департаменту, представляє його інтереси у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами. Надає повноваження заступникам та іншим працівникам з представництва інтересів Департаменту на підприємствах, в організаціях, установах з питань, які належать до компетенції Департаменту.
6.3.15. Відкриває та закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України, в установах банків, має право першого підпису на банківських документах.
6.3.16. Веде особистий прийом громадян, сприяє виконанню їх законних вимог, розглядає в установленому порядку звернення, запити на інформацію громадян та юридичних осіб.
6.3.17. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
6.3.18. Укладає в межах повноважень від імені Департаменту договори, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, контракти, угоди для забезпечення діяльності Департаменту, видає довіреності.
6.3.19. Забезпечує співробітництво Департаменту з іншими виконавчими органами Харківської міської ради, органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.
6.3.20. Працює із секретними документами та документами обмеженого доступу.
6.3.21. Забезпечує виконання працівниками Департаменту вимог чинного законодавства України.
6.3.22. Уживає заходи щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Департаменту.
6.3.23. Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад працівників відповідних галузевих підрозділів адміністрацій районів Харківської міської ради.
6.3.24. Надає для виконання доручення відповідним галузевим підрозділам адміністрацій районів Харківської міської ради, координує та організовує їх поточну роботу із загальноміських питань.
6.3.25. Погоджує статути, організаційні структури, штатні розписи підприємств комунальної власності Харківської міської територіальної громади, що закріплені за Департаментом, а також затверджує їх фінансові плани.
6.3.26. Погоджує укладення контрактів з керівниками підприємств комунальної власності Харківської міської територіальної громади, що закріплені за Департаментом.
6.3.27. Здійснює інші повноваження, покладені на нього, відповідно до чинного законодавства України.
6.4. Директор Департаменту має заступників.
6.5. На час відсутності директора Департаменту виконання його обов’язків покладається на одного із заступників відповідно до розпорядження міського голови.

7. Прикінцеві положення

7.1. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.


                                                                                                                                                       Додаток № 21 
                                                                                                                                                       до рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання
                                                                                                                                                       «Про затвердження положень виконавчих органів
                                                                                                                                                       Харківської міської ради 8 скликання» від _________№ _________


ПОЛОЖЕННЯ
про Управління споживчого ринку
Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку
Харківської міської ради 

1. Загальні положення
1.1. Управління споживчого ринку Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі – Управління) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який входить до складу Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі – Департамент), діє без права юридичної особи.
1.2. Управління у своїй діяльності підзвітне та підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови та директору Департаменту.
1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.
1.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Управління здійснює Департамент.
1.5. Управління має штамп та відповідні бланки.
1.6. Юридична адреса Управління: вул. Чернишевська, 26, м. Харків.

2. Основні завдання Управління
2.1. Метою діяльності Управління є забезпечення реалізації прав фізичних та юридичних осіб у сфері споживчого ринку.
2.2. Основними завданнями Управління є:
2.2.1. Проведення державної політики у сфері споживчого ринку та захисту прав споживачів.
2.2.2. Сприяння розвитку та підтримці підприємницької діяльності, економічної конкуренції, створення умов для розвитку виробництва, ринкових відносин.
2.2.3. Створення сприятливих економічних, правових, організаційних, морально-психологічних та інших умов для стабільної і ефективної роботи суб’єктів господарювання у сфері споживчого ринку.
2.3. Управління при виконанні покладених на нього повноважень взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями.

3. Повноваження Управління 
3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.1. Аналізує та визначає пріоритетні напрямки підтримки та розвитку підприємництва у сфері споживчого ринку та надання послуг населенню в місті.
3.1.2. Сприяє залученню суб’єктів підприємництва до вирішення міських соціально-економічних проблем.
3.1.3. Сприяє формуванню конкурентного ринкового середовища, участі в розвитку ринкової інфраструктури.
3.1.4. Сприяє появі нових господарюючих суб’єктів, створенню додаткових робочих місць, зменшенню безробіття.
3.1.5. Бере участь в організації та проведенні загальноміських конкурсів, проєктів, семінарів, конференцій, виставок.
3.1.6. Бере участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, програм підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм. Готує звіти про хід і результати їх виконання.
3.1.7. Забезпечує залучення на договірній основі підприємств, організацій, інститутів та інших установ усіх видів господарської діяльності та форм власності, а також окремих науковців і фахівців до розробки, реалізації пропозицій, програм, заходів відповідно до компетенції Управління.
3.1.8. Готує пропозиції щодо вдосконалення системи інформаційно- правового обслуговування малого бізнесу у сфері споживчого ринку.
3.1.9. Сприяє насиченню споживчого ринку міста, розширенню товарного асортименту високоякісних товарів за рахунок оптимального використання місцевих товарно-сировинних та матеріально-технічних ресурсів, додаткового залучення можливостей інших регіонів країни та закордонних партнерів.
3.1.10. Здійснює контроль за належною організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, ринками та торговельними майданчиками, спрямованого на задоволення попиту населення міста, захист соціальних інтересів малозабезпечених верств населення, пільгового контингенту, обслуговування учнів, студентів.
3.1.11. Координує організацію роботи з розміщення об’єктів сезонної торгівлі.
3.1.12. Сприяє здійсненню та розширенню взаємовигідних зв’язків із виробниками товарів народного споживання та сільськогосподарської продукції.
3.1.13. Веде загальний облік та базу даних (реєстр) суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються торговельною, торговельно- виробничою діяльністю, наданням побутових послуг населенню, виробництвом і переробкою харчової продукції в мініцехах, утримують ринки та торговельні майданчики, незалежно від форм власності шляхом проведення анкетування та оформлення картки обліку.
3.1.14. Розробляє та реалізує систему заходів підтримки вітчизняних товаровиробників у сфері споживчого ринку шляхом:
сприяння організації міжрегіональних ярмарків, виставок-продажів вітчизняних виробників, укладенню міжрегіональних угод;
організації проведення міських виставок, ярмарків, конкурсів у сфері споживчого ринку.
3.1.15. Проводить моніторинг цін на основні види продукції на споживчому ринку міста. Вносить пропозиції в установленому порядку щодо їх вдосконалення або зміни.
3.1.16. Сприяє підвищенню культури обслуговування населення, ефективності та якості роботи підприємств галузі торгівлі та послуг, удосконаленню організації обслуговування, впровадженню нових форм.
3.1.17. Встановлює за погодженням з власниками та врахуванням пропозицій адміністрацій районів Харківської міської ради зручний для населення режим роботи розташованих на території міста підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, незалежно від форм власності.
3.1.18. Видає відповідно до законодавства документи на розміщення об’єктів споживчого ринку. Приймає рішення про анулювання або тимчасове призупинення їх дії в разі порушення екологічних, санітарних правил, правил торговельного та побутового обслуговування населення, інших умов законодавства України.
3.1.19. Координує діяльність та здійснює контроль за роботою ринків та торговельних майданчиків міста, розробляє та забезпечує реалізацію заходів із впорядкування їх діяльності та перетворення на сучасні торговельні комплекси.
3.1.20. Сприяє організації роботи щодо обслуговування малозабезпечених громадян соціально необхідними побутовими послугами, у тому числі користування лазнями, пральнями, перукарнями, майстернями з ремонту одягу, взуття, побутової техніки на умовах благодійності.
3.1.21. Бере участь у погодженні розташування об’єктів торгівлі, дрібнороздрібної мережі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, ринків та торговельних майданчиків усіх форм власності, у розгляді питань перепрофілювання об’єктів споживчого ринку, землекористування та використання об’єктів нерухомості.
3.1.22. Сприяє створенню можливостей для організації доступу до об’єктів споживчого ринку та підприємництва для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
3.1.23. Здійснює організацію, розробку та реалізацію заходів щодо проведення мобілізаційної підготовки та цивільного захисту, у тому числі здійснює розробку мобілізаційних планів за напрямками діяльності Департаменту, організує та контролює роботу спеціалізованої служби торгівлі та харчування цивільного захисту міста Харкова.
3.1.24. Планує, готує пропозиції та контролює використання продовольчих та непродовольчих товарів підприємств та організацій міста, з якими укладені угоди про виконання завдань цивільного захисту, у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Сприяє проведенню навчань із підготовки спеціалістів з питань цивільного захисту. Забезпечує взаємодію з відповідними органами державної виконавчої влади з питань забезпечення потреб і підвищення стабільності роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення в умовах надзвичайних ситуацій.
3.1.25. Координує діяльність та здійснює контроль за підприємствами, які виконують завдання при надзвичайних ситуаціях і в особливий період та входять до спеціалізованої служби торгівлі та харчування цивільного захисту в районах міста Харкова.
3.1.26. Здійснює самостійно або за участю відповідних державних органів контроль за роботою підприємств споживчого ринку міста, незалежно від форм власності, за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства України у сфері захисту прав споживачів та інших нормативних актів, що регламентують роботу у сфері торгівлі та сфері надання послуг.
3.1.27. Забезпечує виконання повноважень органів місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів».
3.1.28. Складає протоколи про адміністративні правопорушення згідно з чинним законодавством України.
3.1.29. Надає методичну, консультаційну та організаційну допомогу підприємствам торгівлі, ресторанного господарства, побутового обслуговування населення з питань, які належать до компетенції Департаменту. Сприяє вивченню нормативно-технічних вимог, правил торгівлі, роботи підприємств ресторанного господарства, побутового обслуговування населення суб’єктами підприємництва усіх форм власності.
3.1.30. Здійснює контроль за дотриманням правил благоустрою підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення, утриманням в належному стані елементів благоустрою та територій, прилеглих до цих підприємств.
3.1.31. Забезпечує роботу з відповідними державними органами щодо отримання та обробки інформаційних матеріалів та статистичних даних з питань, які належать до компетенції Управління.
3.1.32. Розглядає звернення фізичних та юридичних осіб з питань, які належать до компетенції Управління.
3.1.33. Координує та організує поточну роботу із загальноміських питань відповідних підрозділів адміністрацій районів Харківської міської ради.
3.1.34. Готує проєкти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції Управління.
3.1.35. Здійснює інші, покладені на Управління повноваження, згідно з чинним законодавством України.
3.2. Управління має право:
3.2.1. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.2.2. Залучати за погодженням з керівниками спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ і організацій, громадських об’єднань для розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.2.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4. Структура Управління
4.1. Структура Управління затверджується міським головою.
4.2. До складу Управління входять відділи.
4.3. Діяльність Управління регламентується положенням, яке затверджується Харківською міською радою.
4.4. Працівники Управління призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови.
4.5. Права, обов’язки і відповідальність працівників Управління визначені в положеннях про структурні підрозділи Управління та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. Керівництво Управління
5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. 
5.2. Особа, яка призначається на посаду начальника Управління, повинна мати вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільно володіти державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років. 
Начальник Управління за посадою є заступником директора Департаменту.
5.3. Начальник Управління:
5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління.
5.3.2. Забезпечує виконання покладених на Управління завдань, несе персональну відповідальність за їх виконання.
5.3.3. Представляє без доручення Управління у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами.
5.3.4. Видає доручення в межах повноважень, контролює їх виконання.
5.3.5. Забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів.
5.3.6. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог, розглядає в установленому порядку листи юридичних осіб, запити на інформацію, звернення та скарги громадян.
5.3.7. Представляє Управління і надає повноваження заступнику та іншим працівникам з представництва інтересів Управління в інших організаціях, підприємствах, установах з питань, які належать до компетенції Управління.
5.3.8. Забезпечує виконання працівниками Управління вимог чинного законодавства України.
5.3.9. Вживає заходи щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Управління.
5.3.10. Організовує підготовку проєктів рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції Управління.
5.3.11. Надає для виконання доручення відповідним галузевим підрозділам адміністрацій районів Харківської міської ради, координує та організовує їх поточну роботу з питань споживчого ринку.
5.3.12. Здійснює інші покладені на Управління повноваження згідно з чинним законодавством України.
5.4. Начальник Управління має заступника. 
5.5. На час відсутності начальника Управління виконання його обов’язків покладається на заступника начальника Управління.

6. Прикінцеві положення
6.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

Директор Департаменту адміністративних послуг 
та споживчого ринку Харківської міської ради
В.В.КИТАЙГОРОДСЬКА


                                                                                                                                                       Додаток № 22
                                                                                                                                                       до рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання
                                                                                                                                                       «Про затвердження положень виконавчих органів
                                                                                                                                                       Харківської міської ради 8 скликання» від _________№ _________

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління адміністративних послуг 
Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку 
Харківської міської ради

1. Загальні положення
1.1. Управління адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі – Управління) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який входить до складу Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі – Департамент), діє без права юридичної особи.
1.2. Управління у своїй діяльності підзвітне та підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови та директору Департаменту.
1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.
1.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Управління здійснює Департамент.
1.5. Управління має штамп та відповідні бланки. Адміністратори Управління забезпечуються фірмовим одягом та знаками розрізнення, опис та перелік яких затверджуються рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.
1.6. Юридична адреса Управління: Гімназійна наб., 26, м. Харків.

2. Основні завдання Управління
2.1. Діяльність Управління здійснюється за принципами:
2.1.1. Прозорості, відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг.
2.1.2. Орієнтації на суб’єкта звернення – забезпечення ефективної взаємодії із суб’єктом звернення.
2.1.3. Інформованості – забезпечення суб’єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних послуг.
2.1.4. Зворотного зв’язку – встановлення зворотного зв’язку із суб’єктом звернення.
2.1.5. Організація єдності – взаємодія Управління з суб’єктами надання адміністративних послуг.
2.2. Метою діяльності Управління є забезпечення організації надання адміністративних послуг суб’єктам звернень, у тому числі документів дозвільного характеру (реєстрації декларацій) суб’єктам господарювання, створення сприятливих економічних, правових, організаційних умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів господарювання.
2.3. Основними завданнями Управління є:
2.3.1. Створення доступних та зручних умов для надання суб’єктам звернень адміністративних послуг.
2.3.2. Надання суб’єктам звернень консультацій та інформації про адміністративні послуги та порядок їх одержання, перелік документів для одержання адміністративних послуг.
2.3.3. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та надання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання.
2.3.4. Спрощення процедур отримання адміністративних послуг та підвищення їх якості.
2.3.5. Запобігання посередницьких послуг при наданні адміністративних послуг.
2.3.6. Здійснення електронного документообігу для якісного надання послуг суб’єктам звернень.
2.3.7. Видача суб’єкту звернення результату адміністративної послуги.
2.3.8. Організація співпраці із місцевими та регіональними органами державної виконавчої влади.
2.4. Управління при виконанні покладених на нього повноважень взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

3. Повноваження Управління 
3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.1. Готує проєкти рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, а також проєкти розпоряджень міського голови з питань надання адміністративних послуг та дозвільної системи.
3.1.2. Організовує роботу щодо виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», а саме:
1) надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2) приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та надає документи (їх копії) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
3) видає або забезпечує надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результати надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
4) організовує забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
5) здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
6) надає адміністративні послуги у випадках, передбачених законодавством України;
7) веде в мережі Інтернет вебсторінку, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг;
8) може здійснювати прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких належить до повноважень Харківської міської ради.
3.1.3. Організовує роботу щодо виконання вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а саме:
1) надає суб’єктам господарювання вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру;
2) приймає від суб’єктів господарювання документи, необхідні для одержання документів дозвільного характеру, реєструє та надає їх для розгляду відповідним дозвільним органам;
3) видає суб’єктам господарювання документи дозвільного характеру;
4) забезпечує документообіг та взаємодію дозвільних органів;
5) контролює додержання посадовими особами дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;
6) інформує заступника міського голови, який координує роботу Управління, та уповноважені органи відповідно до закону про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою дозвільного органу;
7) готує пропозиції щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру;
8) веде в мережі Інтернет вебсторінку, яка містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру.
3.1.4. Забезпечує розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб – підприємців, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.
3.1.5. Бере участь у підготовці проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах повноважень Управління.
3.1.6. Здійснює інформування про роботу Управління на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету та в друкованих засобах масової інформації.
3.1.7. Проводить презентацію своєї діяльності на ділових форумах, конференціях, виставках-презентаціях тощо, підготовку рекламно-інформаційних матеріалів.
3.1.8. Розглядає звернення і пропозиції органів державної влади, господарських структур, засобів масової інформації та громадян з питань, які належать до компетенції Управління, приймає рішення із цих питань.
3.1.9. Бере участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, програм підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм. Здійснює підготовку звітів про хід і результати їх виконання.
3.1.10. Складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законодавством України.
3.1.11. Здійснює інші покладені на Управління повноваження згідно з чинним законодавством України.
3.2. Управління має право:
3.2.1. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.2.2. Залучати за погодженням з керівниками спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ і організацій, громадських об’єднань для розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.2.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4. Структура Управління
4.1. Структура Управління затверджується міським головою. 
4.2. До складу Управління входять відділи.
4.3. Діяльність Управління регламентується положенням, яке затверджується Харківською міською радою.
4.4. Працівники Управління призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови.
4.5. Права, обов’язки і відповідальність працівників Управління визначені в положеннях про структурні підрозділи Управління та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. Керівництво Управління
5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою за поданням директора Департаменту. 
Начальник Управління за посадою є заступником директора Департаменту та адміністратором.
5.2. Особа, яка призначається на посаду начальника Управління, повинна мати вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільно володіти державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
5.3. Начальник Управління:
5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління.
5.3.2. Забезпечує виконання покладених на Управління завдань, несе персональну відповідальність за їх виконання.
5.3.3. Діє без довіреності від імені Управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної влади, іншими органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, фізичними та юридичними особами.
5.3.4. Планує роботу Управління, забезпечує виконання перспективних та поточних планів роботи Управління.
5.3.5. Надає доручення в межах повноважень, контролює їх виконання.
5.3.6. Забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів.
5.3.7. Веде особистий прийом громадян, сприяє виконанню їх законних вимог, розглядає в установленому порядку листи юридичних осіб, запити на інформацію, звернення та скарги громадян.
5.3.8. Представляє Управління та надає повноваження заступнику та іншим працівникам з представництва інтересів Управління в інших організаціях, підприємствах, установах із питань, які належать до компетенції Управління.
5.3.9. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності Управління.
5.3.10. Контролює стан дотримання трудової та виконавської дисципліни працівниками Управління.
5.3.11. Надає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переведення працівників Управління, своєчасного заміщення вакантних посад, заохочення та застосування заходів дисциплінарного стягнення, пріоритетних напрямів підвищення професійного розвитку працівників Управління.
5.3.12. Вживає заходи щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Управління.
5.3.13. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
5.3.14. Забезпечує співробітництво Управління з іншими виконавчими органами Харківської міської ради, органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.
5.3.15. Здійснює інші покладені на Управління повноваження згідно з чинним законодавством України.
5.4. Начальник Управління має заступників. 
5.5. На час відсутності начальника Управління виконання його обов’язків покладається на заступника начальника Управління відповідно до наказу директора Департаменту.

6. Прикінцеві положення
6.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

Директор Департаменту адміністративних послуг 
та споживчого ринку Харківської міської ради
В.В.КИТАЙГОРОДСЬКА


                                                                                                                                                       Додаток 132
                                                                                                                                                       до рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання
                                                                                                                                                       «Про затвердження положень виконавчих органів
                                                                                                                                                       Харківської міської ради 8 скликання» від 09.12.2020 № 7/20
                                                                                                                                                       затверджено рішенням 4 сесії
                                                                                                                                                       Харківської міської ради 8 скликання
                                                                                                                                                       від 21.04.2021 № _______/21

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Управління з питань підприємництва та регуляторної політики
Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку
Харківської міської ради 

1. Загальні положення
1.1. Управління з питань підприємництва та регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі – Управління) є самостійним виконавчим органом Харківської міської ради, який входить до складу Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради (далі – Департамент), діє без права юридичної особи.
1.2. Управління у своїй діяльності підзвітне та підконтрольне Харківській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Харківської міської ради, міському голові, секретарю міської ради, першому заступнику міського голови та директору Департаменту.
1.3. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, цим Положенням та іншими нормативними актами.
1.4. Управління утримується за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення роботи Управління здійснює Департамент.
1.5. Управління має штамп та відповідні бланки.
1.6. Юридична адреса Управління: вул. Чернишевська, 26, м. Харків, 61002.

2. Основні завдання Управління
2.1. Метою діяльності Управління є сприяння розвитку і підтримці підприємницької діяльності та реалізація державної регуляторної політики Харківською міською радою та її виконавчими органами. 
2.2. Основними завданнями Управління є:
2.2.1. Сприяння розвитку та підтримці підприємницької діяльності, економічної конкуренції, ринкових відносин.
2.2.2. Створення сприятливих правових, організаційних та економічних умов для розвитку виробництва і ефективної роботи суб’єктів підприємництва.
2.2.3. Координація і забезпечення здійснення реалізації державної регуляторної політики, спрямованої на вдосконалення правового регулювання господарських відносин та адміністративних відносин між регуляторними органами і суб’єктами господарювання. 
2.2.4. Недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання в діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та в спосіб, встановлені Конституцією та законами України. 
2.3. Управління при виконанні покладених на нього повноважень взаємодіє з органами державної виконавчої влади, депутатами та постійними комісіями Харківської міської ради, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Харківською міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями.

3. Повноваження Управління 
3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.1. Визначає пріоритетні напрямки підтримки та розвитку підприємництва в місті Харкові.
3.1.2. Здійснює аналіз економічної діяльності суб’єктів підприємництва та підприємств різних форм власності з метою розвитку підприємництва.
3.1.3. Сприяє створенню нових суб’єктів господарювання, додаткових робочих місць, зменшенню безробіття.
3.1.4. Бере участь у формуванні конкурентного ринкового середовища та розвитку ринкової інфраструктури.
3.1.5. Сприяє створенню недержавних структур з підтримки малого підприємництва, проводить роботу з громадськими організаціями, регіональними спілками, асоціаціями підприємців тощо.
3.1.6. Організовує підготовку навчання кадрів для малого та середнього підприємництва.
3.1.7. Забезпечує залучення на договірній основі підприємств, організацій, інститутів та інших установ усіх видів господарської діяльності та форм власності, а також окремих науковців і фахівців до розробки, реалізації пропозицій, програм, заходів відповідно до компетенції Управління.
3.1.8. Готує пропозиції щодо вдосконалення системи інформаційно- правового обслуговування малого та середнього підприємництва.
3.1.9. Бере участь в організації та проведенні зустрічей, семінарів, конференцій, виставок, «круглих столів», громадських слухань, брифінгів та тренінгів з актуальних питань ведення підприємницької діяльності із залученням представників влади, підприємців.
3.1.10. Сприяє презентації ділових можливостей підприємств різних форм власності на форумах, конференціях, виставках-презентаціях тощо.
3.1.11. Бере участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, підтримки та розвитку підприємництва, інших міських програм, у підготовці звітів про хід і результати їх виконання.
3.1.12. Забезпечує організацію роботи Ради з питань промислової політики при Харківському міському голові та Координаційної ради з питань розвитку підприємництва, зовнішньоекономічної діяльності та залучення інвестицій при Харківському міському голові.
3.1.13. Забезпечує роботу з відповідними державними органами щодо отримання та обробки інформаційних матеріалів та статистичних даних з питань, які належать до компетенції Управління.
3.1.14. Готує прогнозні показники економічного та соціального розвитку промисловості та підприємництва.
3.1.15. Здійснює підготовку відповідних пропозицій до центральних органів виконавчої влади з питань удосконалення нормативно-правової бази, яка регулює підприємницьку діяльність.
3.1.16. Аналізує необхідність надання суб’єктам підприємницької діяльності пільг із сплати місцевих податків та зборів, готує проєкти рішень міської ради з цього питання та проводить моніторинг використання коштів, які вивільнилися в результаті отримання ними цих пільг.
3.1.17. Отримує від підприємств усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання завдань Управління.
3.1.18. Аналізує стан промислового виробництва та готує аналітичні матеріали.
3.1.19. Бере участь у плануванні діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови.
3.1.20. Розглядає проєкти нормативно-правових актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови або інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють або скасовують норми права та надає висновки щодо необхідності проходження відповідної процедури, передбаченої для регуляторних актів.
3.1.21. Надає висновки щодо відповідності проєктів нормативно-правових актів та інших офіційних письмових документів, які встановлюють, змінюють або скасовують норми права, зокрема проєктів регуляторних актів та відповідних аналізів регуляторного впливу, вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
3.1.22. Проводить експертну оцінку нормативно-правових актів і проєктів нормативно-правових актів Харківської міської ради, її виконавчого комітету, міського голови, які регулюють господарські та адміністративні відносини.
3.1.23. Вносить пропозиції про перегляд, внесення змін, скасування або зупинення дії регуляторних актів, які суперечать принципам регуляторної політики у сфері адміністративно-господарської діяльності або прийняті з порушенням встановлених законом вимог.
3.1.24. Розглядає звернення фізичних та юридичних осіб з питань, які належать до компетенції Управління.
3.1.25. Готує проєкти рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції Управління.
3.1.26. Здійснює інші, покладені на Управління повноваження, згідно з чинним законодавством України.
3.2. Управління має право:
3.2.1. Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
3.2.2. Залучати за погодженням з керівниками спеціалістів інших виконавчих органів Харківської міської ради, підприємств, установ і організацій, громадських об’єднань для розгляду питань, що належать до його компетенції.
3.2.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

4. Структура Управління
4.1. Структура Управління затверджується міським головою.
4.2. До складу Управління входять відділи.
4.3. Діяльність Управління регламентується положенням, яке затверджується Харківською міською радою.
4.4. Працівники Управління призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням міського голови.
4.5. Права, обов’язки і відповідальність працівників Управління визначені в положеннях про структурні підрозділи Управління та посадових інструкціях, які затверджуються директором Департаменту.

5. Керівництво Управління
5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. 
5.2. Особа, яка призначається на посаду начальника Управління, повинна мати вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільно володіти державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років. 
Начальник Управління за посадою є заступником директора Департаменту.
5.3. Начальник Управління:
5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління.
5.3.2. Забезпечує виконання покладених на Управління завдань, несе персональну відповідальність за їх виконання.
5.3.3. Представляє без доручення Управління у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами.
5.3.4. Видає доручення в межах повноважень, контролює їх виконання.
5.3.5. Забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів.
5.3.6. Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог, розглядає в установленому порядку листи юридичних осіб, запити на інформацію, звернення та скарги громадян.
5.3.7. Представляє Управління і надає повноваження заступнику та іншим працівникам з представництва інтересів Управління в інших організаціях, підприємствах, установах з питань, які належать до компетенції Управління.
5.3.8. Забезпечує виконання працівниками Управління вимог чинного законодавства України.
5.3.9. Вживає заходи щодо поліпшення умов праці та відпочинку працівників Управління.
5.3.10. Організовує підготовку проєктів рішень Харківської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, які належать до компетенції Управління.
5.3.11. Надає для виконання доручення відповідним галузевим підрозділам адміністрацій районів Харківської міської ради, координує та організовує їх поточну роботу з питань споживчого ринку.
5.3.12. Здійснює інші покладені на Управління повноваження згідно з чинним законодавством України.
5.4. Начальник Управління має заступника. 
5.5. На час відсутності начальника Управління виконання його обов’язків покладається на заступника начальника Управління.

6. Прикінцеві положення
6.1. Припинення діяльності Управління здійснюється за рішенням Харківської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

Директор Департаменту адміністративних послуг 
та споживчого ринку Харківської міської ради
В.В. КИТАЙГОРОДСЬКА


Коммунальные предприятия, которые функционально подчинены Департаменту

1. КП «Юна» – г. Харьков, ул. Чернышевская, 26, тел. 760-47-26
 
Предприятие создано в апреле 1997 года как государственно-коммунальное на основании распоряжения Представительства фонда государственного имущества Украины в г. Харькове от 24.04.97 № 725.
В январе 2000 года исполнительным комитетом Харьковского городского совета перерегистрировано в коммунальное унитарное предприятие.
Виды деятельности предприятия:
размещение передвижных туалетных кабин в общественных местах, на торговых площадках, в местах массового отдыха, на строительных площадках и других местах, с целью улучшения санитарно-эпидемиологического состояния в г.Харькове, согласно ст. 22 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения», а также решения исполнительного комитета Харьковского городского совета от 16.04.2003 № 378;
получение в установленном порядке земельных участков для размещения малых архитектурных форм, заключение гражданско-правовых договоров на передачу в пользование мест размещения малых архитектурных форм, в соответствии с действующим законодательством, без заключения договоров субаренды на землю;
оказание торговых, информационных, экономических и организационных услуг в сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
другие виды деятельности, не запрещённые законодательством Украины.
2. КП «Сигма» Харьковского городского совета – г. Харьков, Салтовское шоссе, 266, тел. 713-25-51
 
КП «Сигма» организовано в соответствии со ст. 169 Гражданского кодекса Украины, ст. 78 Хозяйственного кодекса Украины, ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», решением 19 сессии Харьковского городского совета 24 созыва от 25.02.2004 № 9/04, с целью обеспечения питанием школьных столовых и учреждений здравоохранения Фрунзенского района. 
Виды деятельности предприятия:
Обслуживает питанием больных и медицинский персонал;
3. КП «Подземный город» – г. Харьков, ул. Рождественская, 29 (Энгельса, 29), тел. 766-08-20
 
С целью повышения экономической эффективности использования объектов коммунальной собственности территориальной громады г.Харькова, решением 27 сессии Харьковского городского совета 6 созыва №1331/13 от 20.11.2013, создано КП «Подземный город». Начало финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 01.04.2014.
Основным видом деятельности предприятия является предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.
4. КП «ГОРОДСКОЙ ТОРГОВЫЙ РЫНОК» – г. Харьков, переулок Соборный, дом 1
 
Коммунальное предприятие «Городской торговый рынок» переименование которого состоялось на основании решения 29 сессии Харьковского городского совета 7 созыва от 21.08.2019 г. №1735/19 «О переименовании коммунального предприятия «Харьков Топливо» на коммунальное предприятие «Городской торговый рынок», создано на основании решения 11 сессии Харьковского городского совета 7 созыва от 22.02.2017 года №594/17 «О создании коммунального предприятия «Харьков Топливо» и непосредственно подчинено Департаменту административных услуг и потребительского рынка Харьковского городского совета.